FIDE: hutsik dauden etxebizitzak erabiltzeko pizgarri fiskalak